ოთხშაბათი 27 იანვარი, 2021

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სხდომის ოქმი N1 9 იანვარი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სხდომის ოქმი N2 14 თებერვალი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სხდომის ოქმი N3 6 ივნისი 2018 წ.

განკარგულება N37 წინასაარჩევნო შეხვედრების განსაზღვრის შესახებ

განკარგულება N38 ბილბორდების და საარჩევნო პლაკატების განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ

საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N6 18 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N12 24 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი №13 24 ივლისი, 2018 წ

საკრებულოს მორიგი სხდომა ოქმი №11 25 ივლისი 2018 წ 

საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N15 29 აგვისტო, 2018 წ

საკრებულოს სხდომა N14 29 აგვისტო, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, ოქმი №16, 17 ოქტომბერი 2018 წელი       

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10, 19 ივლისი 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N17 30 ოქტომბერი, 2018 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა N17 31 ოქტომბერი 2018 წელი

საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიისა და საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის გაერთიანებული სხდომის ოქმი N9 30 ოქტომბერი, 2018

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუროს სხდომა ოქმი N18  27 ნოემბერი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ოქმი N18 29 ნოემბერი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სხდომის ოქმი N4 3 დეკემბერი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N19 21 დეკემბერი 2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის  ოქმი N10 21 დეკემბერი 2018 წ

აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი N1 2.02.2018 წ.

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა და აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი N2 15 მარტი, 2018 წ

აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი N3 27 აგვისტო, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N15  20 აგვისტო, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N16  18 ოქტომბერი, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N17  27 ნოემბერი, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N18  20 დეკემბერი, 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი №20  26 დეკემბერი 2018 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის ანგარიში, საანგარიშო პერიოდი 2018 წ 1 იანვარი - 31 დეკემბერი 

კორბოულის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის დავით მაჭარაშვილის 2018 წლის ანგარიში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის სამუშაო გეგმის მოკლე ანალიზი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N1  17 იანვარი, 2019 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, ოქმი №1 18 იანვარი, 2019 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N1 16 იანვარი, 2019 წ

აგრარულ საკითხთა, ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი N1 24 იანვარი, 2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

საჩხერის მუნიპალიტეტის საკრებულო დადგენილება N  იანვარი, 2019 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N2  29 იანვარი, 2019 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N2 29 იანვარი 2019 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუროს სხდომა ოქმი N2 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა N2 30 იანვარი 2019წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი N2#mce_temp_url#

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N1

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება 2019

განმარტებითი ბარათი ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შესახებ 2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა ოქმი N3 2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ოქმი N3 2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N4

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N4

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N2

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N3 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის  ოქმი N4#mce_temp_url#

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმიN5  3.04.2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა ოქმი N5 3.04.2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის სხდომა ოქმი N4 5.04.2

აგრარულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი

აგრარულ საკითხთა ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის დასკვნა

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N6

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა ოქმი N6 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა ოქმი N7 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N5

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N7

საკრებულოს მორიგი სხდომა ოქმი N8

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N8

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N9

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა სხდომის ოქმი N6

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N8

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი N9

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი N10

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი N9 15 ივლისი, 2019

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #11, 22 ივლისი 2019 წელი

 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10, 19 ივლისი 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #11,22 ივლისი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა,განათლება,ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი# 13, 18 ივლისი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ(კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი#14

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #10, 29 ივლისი 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი N7, 31 ივლისი, 2019 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი N 11, 16 აგვისტო 2019 წ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8, 24 სექტემბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #12, 23 სექტემბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი # 13, 24 სექტემბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომის ოქმი # 14, 25 სექტემბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #15, 10 ოქტომბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #13, 23 ოქტომბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი # 14, 29 ოქტომბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #9, 24 ოქტომბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #16, 30 ოქტომბერი, 2019 წელი

ჩიხის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის, კობა ხვედელიძის 2019 წლის ანგარიში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #15, 20 ნოემბერი, 2019

 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი # 15, 21 ნოემბერი, 2019 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი # 16, 25 ნოემბერი, 2019 წელი

საირხის ადმინისტრაციული ერთეულის მაჟორიტარი დეპუტატის, იაგო ბერიძის 2019 წლის ანგარიში

2019 წელს საკრებულოს თავმჯდომარის  ლევან ივანაშვილის მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში

საჩხერის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #19

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი# 1,  23 იანვარი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #2, 29 იანვარი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #2

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აგრარულ საკითხთა ბუნებრივი რესურსებისა და გარემოს დაცვის კომისიის სხდომის ოქმი #2, 24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #3, 24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება- კონსერვატორები"-ს სხდომის ოქმი1, ოქმი 2,  23 იანვარი -24 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #3, 26 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #4, 17 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #5, 25 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის   ოქმი #2, 25 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი# 3, 16 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტეის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი # 4, 13 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ქართული ოცნება-კონსერვატორები"-ს კომისიის სხდომის ოქმი #3, 12 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #3, 16 მარტი 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ(კულტურა, განათლება, ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #1, 7 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჰუმანიტარულ (კულტურა, განათლება ახალგაზრდობა) საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #2, 21 თებერვალი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #3, 16 მარტი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს  სხდომის ოქმი # 4, 28 აპრილი ,2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომი ოქმი #6, 29 აპრილი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #6,27 აპრილი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #4,27 აპრილი 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #7, 27 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #7, 27 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #5, 25 მაისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #8, 8 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში, (იანვარ-მარტი), 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #5, 8 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპლიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #9, 22 ივნისი, 2020 წელი

საჩხერის მინიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი# 6, 30 ივნისი,2020

საჩხერის მუნიციპალიტეტეის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #10, 17 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი #10, 20 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #8, 20 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ანგარიში, საანგარიშო პერიოდი 2020 წლის იანვარი-ივნისი(ბიუჯეტის შესრულების შესახებ)

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება #54 არჩევნებთან დაკავშირებით სტენდებისა და საარჩევნო პლაკატების განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #11, 29 ივლისი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომის ოქმი #12, 26 აგვისტო, 2020

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #9, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #11, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #7, 25 აგვისტო, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი# 12, 7 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა #13, 8 სექტემბერი,2020 წელი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი #10, 8 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი #14, 30 სექტემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #13, 26 ოქტომბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დასკვნა 2020 წლის 9 თვის(იანვარ-სექტემბერი) ბიუჯეტის შესრულების შედეგების შესახებ

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურულ საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი #8,15 ოქტომბერი, 2020 წელი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #14, 17 ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 15, 19 ნოემბერი, 2020 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #16 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის კომისიის ოქმი #9

საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი #1