2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (02.07.2018წ)

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების შესრულება (9 თვის გეგმა)

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების შესრულება (12 თვე)

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აპრილი)

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (მაისი)

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ივნისი)

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2020 წლის სახელწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (იანვარი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აპრილი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (მაისი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ივნისი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აგვისტო)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (9თვის გეგმა)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ნოემებრი)

2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (დეკემბერი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (იანვარი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (თებერვალი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (მარტი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აპრილი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (მაისი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ივნისი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აგვისტო)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (სექტემბერი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შერულება (ოქტომბერი)

2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ნოემბერი)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (იანვარი)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (თებერვალი)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (მარტი)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აპრილი)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (მაისი)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ივნისი)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (აგვისტო)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (სექტემბერი)

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (ნოემბერი)

 

2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელების შესრულება (დეკემბერი)

 

 

გადასახდელების შესრულება (მაისი)