ორშაბათი 16 სექტემბერი, 2019

აუქციონი და პრივატიზება