ოთხშაბათი 23 ოქტომბერი, 2019

აუქციონი და პრივატიზება