ორშაბათი 02 ოქტომბერი, 2023

ირაკლი ჩხიკვაძე - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ლია დეკანოიძე - საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე