ოთხშაბათი 28 სექტემბერი, 2022

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე