ხუთშაბათი 29 ოქტომბერი, 2020

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე