ორშაბათი 18 ოქტომბერი, 2021

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე