ოთხშაბათი 23 ოქტომბერი, 2019

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე