ორშაბათი 02 ოქტომბერი, 2023

იაგო ბერიძე - ეკონომიკურ და ინფრასტრუქტურულ კომისიის თავმჯდომარე