ორშაბათი 22 ივლისი, 2019

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე