ორშაბათი 16 სექტემბერი, 2019

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე