ორშაბათი 18 ოქტომბერი, 2021

მარინა კაციტაძე - ჰუმანიტარულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე