ოთხშაბათი 23 ოქტომბერი, 2019

ირაკლი ჩხიკვაძე - საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე