ოთხშაბათი 23 ოქტომბერი, 2019

ოქმი #139-სტატუსის მინიჭება

ოქმი #140 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #141 (ცნობა და მიღება)

ოქმი #142 -სტატუსის მინიჭება

ოქმი #143 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #144 ცნობად მიღება

ოქმი #145 სტატუსის მინიჭება

ოქმი  #146 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #147 ცნობად მიღება

ოქმი #148 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #149 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #150 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #151 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #152 ცნობად მიღება

ოქმი #153 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #154 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #155 ცნობად მიღება

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება და დანართი სოფლებში საერთო კრებების გამართვის განრიგის შესახებ

ოქმი #156 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #157 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #158 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #159 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #160 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #161 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #162 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #163 ცნობად მიღება

ოქმი #164 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #165 ცნობად მიღება

ოქმი# 166 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #167 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი#168 მონიტორინგი

ოქმი #169 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #170 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #171 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #172 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #173 ცნობად მიღება

ოქმი #174 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #175 უარი სტატუსის მინიჭება

ოქმი #176 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #177 ცნობად მიღება

ოქმი #178 სტატუსის მინიჭება

ოქმი # 179 ცნობად მიღება

ოქმი #180 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #181 ცნობად მიღება

ოქმი #182 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #183 სტატუსის შეწყვეტა