ოთხშაბათი 23 ოქტომბერი, 2019

პეტრე ჭიხორია - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი