ორშაბათი 02 ოქტომბერი, 2023

პეტრე ჭიხორია - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი