ოთხშაბათი 27 იანვარი, 2021

პეტრე ჭიხორია - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი