ორშაბათი 18 ოქტომბერი, 2021

პეტრე ჭიხორია - ინფრასტრუქტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსი