ოთხშაბათი 23 ოქტომბერი, 2019

ვალერი ცუხიშვილი - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი