ოთხშაბათი 23 ოქტომბერი, 2019

ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი