პარასკევი 05 ივნისი, 2020

ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი