ორშაბათი 02 ოქტომბერი, 2023

ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი