ორშაბათი 18 ოქტომბერი, 2021

ანა შუკაკიძე - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი