ორშაბათი 06 თებერვალი, 2023

მალხაზ შამანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი