პარასკევი 27 ნოემბერი, 2020

მალხაზ შამანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი