ხუთშაბათი 29 ოქტომბერი, 2020

მალხაზ შამანაძე - სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი