ოთხშაბათი 28 სექტემბერი, 2022

თემური ნადირაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი