ორშაბათი 16 სექტემბერი, 2019

თემური ნადირაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი