ოთხშაბათი 23 ოქტომბერი, 2019

თემური ნადირაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი