ორშაბათი 18 ოქტომბერი, 2021

თემური ნადირაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი