ორშაბათი 02 ოქტომბერი, 2023

თემური ნადირაძე - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი